Monthly Archive:: July 2021

Show Posts in

Những chiếc đồng hồ Chronograph của quân đội Anh

Những chiếc đồng hồ Chronograph của quân đội Anh Và tại sao họ lại sử dụng thiết kế monopusher khi nó rõ ràng là công nghệ đã lỗi thời? Thiết bị được cấp cho những người lính thường xuyên bao gồm một chiếc đồng hồ trong phần lớn thế