Monthly Archive:: May 2020

Show Posts in

Địa ốc Tiến An: BĐS công nghiệp đang là phân khúc có sức lôi cuốn bậc nhất năm 2020

BĐS công nghiệp được đánh giá là tầng lớp hấp dẫn nhất vào năm 2020. BĐS công nghiệp Việt Nam sẽ tạo lập niềm tin mạnh mẽ về sự tăng trưởng vào mắt chủ đầu tư quốc tế. “Sức quyến rũ của địa ốc công nghiệp VN cao hơn áp lực của khu vực và tiếp diễn được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: giá thành cần lao phải chăng, giá thuê đất logic, thuế suất thuế mức lương hãng khuyến mại…”. Đây là đánh giá của chuyên gia công ty địa ốc Tiến An tại diễn