Vui vẻ với hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện

Có hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện không lo lắng gì

Thích Mộc Chân vui rỡ đáp .: Đa tạ nhủa phụ.Rồi quay qua Tang Côn đáp .: Tang Côn Huynh đệ .. yên ta là Lãnh gia với nhau rồi. Tang Côn tự biết địa điểm bán máy chạy bộ. cho mình xuất thân cao quý .. sau nay đối với Thích Mộc Chân vừa đố ky vừa coi thường .. rất chẳng muốn kết Lãnh gia với máy chạy bộ của hãng nào tốt.. nhưng lệnh của phụ Nhẫn chẳng thể phải .. đành gượng gạo mỉm cười lớn.

hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện

Huỳnh Nhãn Hồng Liệt chợt trông thấy Châu Bắc lục quái .. giật nảy mình nhủ thầm .: Họ đến đây làm gì !? Nhất định là để đuổi bắt mình. Chẳng biết lão ác phép thuật họ Khiêm kia có cùng đến chẳng !? Lúc ấy y có biết địa chỉ bán máy chạy bộ. vô số binh tướng bảo vệ .. vốn cũng chẳng sợ gì vẻn vẹn sáu kẻ .. nhưng nếu hạ lệnh bắt họ chỉ sợ lại gây ra mối họa .. thấy lục quái đang nghe máy chạy bộ điện và  bọn Thích Mộc Chân trò việc ..

Huỳnh tĩnh chưa trông thấy mình .. ngay sau đó quay đầu qua một bên .. thúc ngựa lui lại phía sau bọn vệ sĩ .. trầm ngâm nhủ cách đối phó .. Huỳnh tĩnh chẳng nhủ ngợi gì đến việc Nhẫn Hãn và Thích Mộc Chân ba nhà kết Lãnh gia. Thích Mộc Chân biết về may chay bo nhap khau. chính Châu Bắc lục quái đã cứu mạng con gái mình .. đợi bọn Nhẫn Hãn đi rồi bèn sai Bác Nhĩ Hốt trao tàn bạc da thú cho họ rồi xoa đầu Quỳnh Tĩnh ..

Những vấn đề của máy chạy bộ

luôn miệng khen nó can đảm .. lại có nhủa khí .. việc lăn xả vào cứu kẻ chẳng tiếc tính mệnh như thế đừng đáp là một đứa trẻ con .. ngay máy tập chạy bộ đài loan  to cũng chẳng dễ mà làm được. Hỏi nó tại sao lại dám xông vào cứu Hoa Tranh. Quỳnh Tĩnh cứ ngơ ngơ chẳng đáp lại được .. hồi lâu vừa đáp .: Vì báo muốn vồ kẻ mà! Thích Mộc Chân ha hả cười lớn nhắc đến máy chạy bộ nhập khẩu. rộ. Đà Lôi lại đáp lại việc gõ nhau với Đô Sử.

Thích Mộc Chân nghe đáp Đô Sử đáp lại việc nhục nhã của y sau đây .. trong lòng khó chịu nhưng chẳng đáp gì .. chỉ dặn Từ nay về đi đừng đếm xỉa gì đến nó nữa. Trầm ngâm một thoáng .. lại đáp với Tĩnh Kiên Phát .: Các ngươi ở lại dùng máy chạy bộ điện nhập khẩu.  dạy thân thủ cho con ta .. muốn Bảo nhiêu tiền bạc !?.Tĩnh Kiên Phát nhủ thầm .: Bọn mình đáng muốn tìm góc an thân để dạy thân thủ cho Quỳnh Tĩnh ..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *